Manglerud skole i Oslo

Renoveringer og planlegging av eksisterende videregåendeskoletomt i forbindelse med endringer av Manglerud skole fra videregåendeskole til en barneskole for 1.-10. klasse som blir den største i Oslo. Størrelse (tomt): 39.000 m².

VSO er ansvarlig for:

  • LARK prosjektering av skoletomten i samarbeid med Landmótun landskapsarkitekter, for- og detaljprosjekt.

Tidspunkt: 2012-2017.

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo.