Dønskiveien sansehage, Bærum, Norge

Prosjektet omfatter prosjektering av nye lokaler for 50 boligenheter for demente og utearealer med sansehager. Utarbeidelse av utomhusplan, byggeprogram og beskrivelse og anbudsgrunnlag til totalentreprise.

VSO er ansvarlig for:

  • LARK

Tidspunkt: 2015.
Oppdragsgiver: Bærum kommune.