Dønskiveien sansehage

Prosjektet omfatter prosjektering av nye lokaler for 50 boligenheter for demente og utearealer med sansehager.

VSO er ansvarlig for:

  • LARK prosjektering.
  • Planlegging og anbudsgrunnlag.

Tidspunkt: 2015.

Oppgavsgiver: Bærum kommune.