Damveiein 3

Samlokaliserte boliger i Bærum kommune

Prosjektet omfatter prosjektering av utomhus området for samlokaliserte boliger med vekt på universell utforming, for- og detaljprosjekt.

VSO er ansvarlig for:

  • LARK.
  • Anbud.

Tidspunkt: 2015-2017.

Oppdragsgiver: Bærum kommune.