Breiholtsbraut gangbro, Reykjavik

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av infrastruktur for nytt næringsområde i Reykjavik, herunder vannforsyning (ca.1900 m), kloakk (ca. 4500 m), fjernvarme (ca.3.600 m) og gater – inkludert 2 rundkjøringer adkomst til Vesturlandsvegur hovedvei, gatelys, tilknyttede stier m.m.

VSO er ansvarlig for:

  • alt av RI prosjektering – VEI, RIB, RIG og RIE.

Tidspunkt:2013-2015.

Oppdragsgiver: Reykjavík kommune.