Gangbro ved Norðlingaholt, Reykjavik

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av ny 70 m. lang gangbro over Breiðholtsbraut ved Norðlingaholt i Reykjavik, samt 1500m av tilknyttede stier.

VSO er ansvarlig for:

  • RI prosjektering.
  • VEI prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • RIG prosjektering.
  • RIE prosjektering.

Tidpunkt: 2013-2015.

Oppdragsgiver: Reykjavik kommune.