Hrafnista eldresenter i Boðaþing

Nytt sykehjem og tjenestesenter for de eldre i Kopavogur

Nybygging av eldresenter i Kópavogur kommune med pleiehjem, servicesenter og omsorgsboliger. Pleiehjemmet består av boliger for 44 beboere og i servicesentret finnes bl.a. flerbrukssal, kantine svømmehall og rehabiliteringsrom, ~5.500 m². Prosjekteringen ble utført i BIM.

I prosjektet blev der særdeles fokusert på velferdsteknologi for at hjelpe både beboere, de pårørende samt personale i deres bestrebelse for at skape et godt liv for beboerne og at skape gode arbeidsvilkår for personalet.

VSO var ansvarlig for:

  • RI prosjekteringsledelse. 
  • RIB prosjektering.
  • RIV prosjektering.
  • RIE prosjektering.

Tidspunkt: 2007-2010.

Oppdragsgiver: Kópavogur kommune og Naustavör