Health & Safety Management

VSO Consulting has vast experience in working with health and safety issues and provides services in the following areas:

 • Risk analysis and Risk Assessments.
 • Workplace audits.
 • Counselling regarding the setup of health and security management systems, such as OSHAS 18001.
 • Health, Safety and Environment Supervision (HSE Supervision) at construction sites.
 • Emergency plans and manuals.
 • Safety data sheets.

VSO Consulting is approved, by the Icelandic Occupational Safety and Health Authority, as a service provider in the field of work protection.

VSO’s consultants possess years of experience in working with companies to implement Health & Safety Management in their place of work, among those are companies in the field of energy production, service companies and building contractors.  Risk assessments, based on the Occupational Safety and Health Authority’s requirements, have been developed and safety manuals for contractors likewise.

 

For further information, please contact Guðjón Jónsson

Áhættugreiningar og áhættumat

Áhættugreining

Nauðsynlegt getur reynst að greina hugsanlega áhættuþætti sem tengist starfsemi fyrirtækja. Mikill fjöldi aðferða er til sem nota má sem hjálpartæki við slíka greiningu. Sérfræðingar VSÓ hafa beitt ólíkum aðferðum áhættugreininga við hin ýmsu verkefni. Ein algengasta aðferðin er svokölluð HAZOP (Hazard and Operability analysis) sem er mikið notuð við áhættumat í hvers konar iðnaðarstarfsemi.

Við HAZOP greiningu er myndaður sérfræðihópur sem á hugarflugsfundum fer yfir hnútpunkta kerfisins. Í sérfræðihópnum eru þeir aðilar innan fyrirtækjanna sem hafa mesta þekkingu á viðkomandi kerfi. Hlutverk VSÓ Ráðgjafar er að sjá um að stjórna greiningunni og leiða sérfræðihópinn. Leitað er svara við þeim spurningum sem upp koma hjá þeim aðilum innanhúss sem mesta þekkingu hafa á hverjum hluta og/eða utanaðkomandi sérfræðingum, allt eftir þörfum hverju sinni.

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Jónsson

 • Vinnustaðaúttektir
 • Ráðgjöf við uppsetningu heilbrigðis- og öryggisstjórnunarkerfa (t.d. OHSAS 18001)
 • Uppsetning öryggishandbóka
 • Gerð neyðaráætlana og neyðarhandbóka
 • Umhverfis-, öryggis- og heilbrigðiseftirlit (UÖH eftirlit) á framkvæmdasvæðum
 • Gerð öryggisblaða

 

VSÓ er viðurkennt af Vinnueftirliti ríkisins sem þjónustuaðili á sviði vinnuverndar.

Starfsmenn VSÓ Ráðgjafar hafa áralanga reynslu af samstarfi við fyrirtæki við að innleiða öryggisstjórnun á vinnustöðum. Unnið hefur verið með orkufyrirtækjum, þjónustufyrirtækjum og verktökum við að innleiða öryggisstjórnun. Unnið hefur verið áhættumat sem tekur mið af kröfum Vinnueftirlitsins og einnig við gerð öryggishandbóka fyrir verktaka.

 

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Jónsson