Laus störf

VSÓ hefur sífellt áhuga á því að bæta við sig metnaðarfullu og jákvæðu starfsfólki sem býr yfir lipurð í mannlegum samskiptum.

Hægt er að senda inn almenna umsókn með því að senda tölvupóst merktan Almenn umsókn  á netfangið umsokn@vso.is, ásamt starfsferilsskrá með helstu upplýsingum um menntun, fyrri störf o.s.frv.

Hér fyrir neðan má finna upplýsingar um þau störf sem laus eru til umsóknar:

Byggingarverkfræðingar og byggingartæknifræðingar á sviði verkefnastjórnunar

VSÓ leitar að byggingarverkfræðingum og byggingartæknifræðingum til starfa við verkefnastjórnun, áhugasömu fólki sem býr yfir:

 • Menntun á sviði byggingarverkfræði eða byggingartæknifræði.
 • Góðri þekkingu á forritum sem notuð eru við verkefnastjórnun og áætlanagerð.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli.
 • Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði. M.Sc. gráða er kostur.

Starfið felst einkum í almennri framkvæmdaráðgjöf, áætlanagerð, verkefnisstjórnun, hönnunarstjórn, margskonar þjónustuútboðum og eftirliti með framkvæmdum.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Verkefnastjórnun, fyrir 3. september.

Verkfræðingar og tæknifræðingar á sviði byggðatækni

VSÓ leitar að verkfræðingum og tæknifræðingum til starfa við hönnun vega, gatna, veitukerfa og jarðtækni.Við leitum að áhugasömu fólki sem býr yfir:

 • Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði. M.Sc. gráða er kostur.
 • Góðri þekkingu á Autocad Civil 3D ásamt almennum forritum tengdum fagsviðunum.
 • Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Starfið felst einkum í hönnun vega, gatna og stíga og veitukerfa tengdum þeim, hönnunar á sjálfstæðum veitukerfum, fjölbreyttri jarðtæknihönnun, almennri ráðgjöf, áætlanagerð og þátttöku í framkvæmdaeftirliti.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Byggðatækni fyrir 3. september.

Jarðverkfræðingar

VSÓ leitar að jarðverkfræðingum eða fólki með sambærilega menntun til starfa.  Við leitum að áhugasömu fólki sem býr yfir:

 • Menntun á sviði jarðtækni.  M.Sc. gráða er kostur.
 • Góðri kunnáttu í norsku eða öðru skandinavísku tungumáli, bæði skriflega og munnlega.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Starfið felst einkum m.a. í hönnun, eftirliti og almennri ráðgjöf við jarðtækni, grundun mannvirkja bergtækni og jarðfræði.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Jarðtækni, fyrir 3. september.

Rafmangsverkfræðingar eða rafmagnstækninfræðingar

VSÓ leitar að rafmagnsverkfræðingi eða rafmagnstæknifræðingi til starfa, einstaklingi sem býr yfir:

 • Menntun á sviði rafmagnsverkfræði eða rafmagnstæknifræði. M.Sc. gráða er kostur.
 • Góðri þekkingu á Autodesk Revit
 • Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Starfið felst einkum í hönnun rafkerfa og lýsingar í húsbyggingum og öðrum mannvirkjum, lýsingarhönnun gatna, stíga og umhverfis, ásamt almennri ráðgjöf, áætlanagerð og þátttöku í framkvæmdaeftirliti.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Rafkerfi, fyrir 3. september.

 

Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða, fjölskylduvænn vinnustaður, góðir vinnufélagar og fjölbreytt verkefni.