Laus störf

VSÓ hefur sífellt áhuga á því að bæta við sig metnaðarfullu og jákvæðu starfsfólki sem býr yfir lipurð í mannlegum samskiptum.

Hægt er að senda inn almenna umsókn með því að senda tölvupóst merktan Almenn umsókn  á netfangið umsokn@vso.is, ásamt starfsferilsskrá með helstu upplýsingum um menntun, fyrri störf o.s.frv.

Hér fyrir neðan má finna upplýsingar um þau störf sem laus eru til umsóknar:

Sérfræðingar í landupplýsingatækni

VSÓ leitar að atorkumiklum sérfræðingi í landupplýsingatækni til að taka þátt í fjölmörgum skemmtilegum verkefnum stofunnar, fólki sem býr yfir:

 • Menntun á sviði landupplýsingatækni.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli.
 • Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði. M.Sc. gráða er kostur.

Starfið felst einkum vinnu við staðarvalsgreiningar, skipulagsgerð, mat á umhverfisáhrifum og margvíslegri greiningarvinnu.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Landupplýsingar,  fyrir 30. apríl.

Sérfræðingar á sviði umhverfisstjórnunar, umhverfisfræða eða mats á umhverfisáhrifum

VSÓ leitar að metnaðarfullu og skemmtiegu fólki til að vinna að umhverfismálum, fólki sem býr yfir:

 • Menntun á sviði umhverfisstjórnunar, umhverfisfræða eða mats á umhverfisáhrifum.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli.
 • Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði. M.Sc. gráða er kostur.

Starfið felst einkum í vinnu við mat á umhverfisáhrifum, umhverfis- og öryggisstjórnun, lífsferilsgreiningum og nýjungum í umhverfismálum.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Umhverfismál,  fyrir 16. apríl.

Verkfræðingar og tæknifræðingar á sviði byggðatækni

VSÓ leitar að verkfræðingum og tæknifræðingum til starfa við hönnun vega, gatna, veitukerfa og jarðtækni.Við leitum að áhugasömu fólki sem býr yfir:

 • Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði. M.Sc. gráða er kostur.
 • Góðri þekkingu á Autocad Civil 3D ásamt almennum forritum tengdum fagsviðunum.
 • Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • A.m.k. 3ja ára starfsreynsla er  skilyrði.

Starfið felst einkum í hönnun vega, gatna og stíga og veitukerfa tengdum þeim, hönnunar á sjálfstæðum veitukerfum, fjölbreyttri jarðtæknihönnun, almennri ráðgjöf, áætlanagerð og þátttöku í framkvæmdaeftirliti.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Byggðatækni, fyrir 16. apríl.

Byggingarverkfræðingar, -tæknifræðingar og byggingafræðingar á sviði verkefnastjórnunar

VSÓ leitar að byggingarverkfræðingum,  byggingartæknifræðingum eða byggingarfræðingum til starfa við verkefnastjórnun, áhugasömu fólki sem býr yfir:

 • Menntun á sviði byggingarverkfræði, byggingartæknifræði eða byggingarfræði.
 • Góðri þekkingu á forritum sem notuð eru við verkefnastjórnun og áætlanagerð.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli.
 • Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði. M.Sc. gráða er kostur.

Starfið felst einkum í almennri framkvæmdaráðgjöf, áætlanagerð, verkefnisstjórnun, hönnunarstjórn, húsagerð, eðlisfræði bygginga, margskonar þjónustuútboðum og eftirliti með framkvæmdum.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Verkefnastjórnun

Burðarvirkjahönnuðir

VSÓ leitar að verkfræðingum og tæknifræðingum til að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum á sviði burðarvirkja.  Við leitum að áhugasömu fólki sem býr yfir:

 • Góðri menntun í burðarþolsfræðum. M.Sc. gráða er kostur.
 • Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Starfið felst einkum í hönnun burðarvirkja, áætlanagerð og annarri ráðgjöf á sviði húsbygginga og mannvirkjagerðar.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Burðarvirki.

Verkfræðingar og tæknifræðingar við hönnun lagna- og loftræsikerfa

VSÓ leitar að verkfræðingum, tæknifræðingum eða iðnfræðingum til starfa við hönnun lagna- og loftræsikerfa, fólki sem býr yfir:

 • Verkfræði- eða tæknifræði- eða iðnfræðimenntun á sviði lagna- og loftræsikerfa.
 • Metnað og vilja til að þroskast í starfi.
 • Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Starfið er á Tæknisviði og felst einkum í hönnun lagna- og loftræsikerfa, ásamt ráðgjöf, áætlanagerð og þátttöku í framkvæmdaeftirliti.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Lagnahönnuður.

 

Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða, fjölskylduvænn vinnustaður, góðir vinnufélagar og fjölbreytt verkefni.