Laus störf

VSÓ hefur sífellt áhuga á því að bæta við sig metnaðarfullu og jákvæðu starfsfólki sem býr yfir lipurð í mannlegum samskiptum.

Hægt er að senda inn almenna umsókn með því að senda tölvupóst merktan Almenn umsókn  á netfangið umsokn@vso.is, ásamt starfsferilsskrá með helstu upplýsingum um menntun, fyrri störf o.s.frv.

Hér fyrir neðan má finna upplýsingar um þau störf sem laus eru til umsóknar:

Jarðverkfræðingur á sviði jarðtækni

VSÓ leitar að jarðverkfræðingi eða starfsmanni með sambærilega menntun til starfa við hönnun, eftirliti og almenna ráðgjöf við jarðtækni, grundun mannvirkja, bergtækni og jarðfræði. Við leitum að áhugasömu fólki sem býr yfir:

 • Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði. M.Sc. gráða er kostur.
 • Góðri þekkingu á Autocad Civil 3D ásamt almennum forritum tengdum fagsviðinu.
 • Góðri kunnáttu í ensku og norsku eða öðru skandinavísku tungumáli, bæði skriflega og munnlega.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Starfið felst einkum í hönnun, eftirliti og almennri ráðgjöf við jarðtækni, grundun mannvirkja, bergtækni og jarðfræði, fjölbreyttri jarðtæknihönnun, almennri ráðgjöf, áætlanagerð og þátttöku í framkvæmdaeftirliti.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Jarðtækni.

Verkfræðingar og tæknifræðingar á sviði byggðatækni

VSÓ leitar að verkfræðingum og tæknifræðingum til starfa við hönnun vega, gatna, veitukerfa og jarðtækni.Við leitum að áhugasömu fólki sem býr yfir:

 • Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði. M.Sc. gráða er kostur.
 • Góðri þekkingu á Autocad Civil 3D ásamt almennum forritum tengdum fagsviðunum.
 • Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • A.m.k. 3ja ára starfsreynsla er  skilyrði.

Starfið felst einkum í hönnun vega, gatna og stíga og veitukerfa tengdum þeim, hönnunar á sjálfstæðum veitukerfum, fjölbreyttri jarðtæknihönnun, almennri ráðgjöf, áætlanagerð og þátttöku í framkvæmdaeftirliti.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Byggðatækni.

Byggingarverkfræðingar, -tæknifræðingar og byggingafræðingar á sviði verkefnastjórnunar

VSÓ leitar að byggingarverkfræðingum,  byggingartæknifræðingum eða byggingarfræðingum til starfa við verkefnastjórnun, áhugasömu fólki sem býr yfir:

 • Menntun á sviði byggingarverkfræði, byggingartæknifræði eða byggingarfræði.
 • Góðri þekkingu á forritum sem notuð eru við verkefnastjórnun og áætlanagerð.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli.
 • Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði. M.Sc. gráða er kostur.

Starfið felst einkum í almennri framkvæmdaráðgjöf, áætlanagerð, verkefnisstjórnun, hönnunarstjórn, húsagerð, eðlisfræði bygginga, margskonar þjónustuútboðum og eftirliti með framkvæmdum.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Verkefnastjórnun

Burðarvirkjahönnuðir

VSÓ leitar að verkfræðingum og tæknifræðingum til að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum á sviði burðarvirkja.  Við leitum að áhugasömu fólki sem býr yfir:

 • Góðri menntun í burðarþolsfræðum. M.Sc. gráða er kostur.
 • Góðri kunnáttu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Starfið felst einkum í hönnun burðarvirkja, áætlanagerð og annarri ráðgjöf á sviði húsbygginga og mannvirkjagerðar.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Burðarvirki.

Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða, fjölskylduvænn vinnustaður, góðir vinnufélagar og fjölbreytt verkefni.